02 jul 10.00 - 14.00

UllerMuller

Här är det

UllerMuller återkommer i år!

Nu är det klart att UllerMuller återkommer efter 2 års ofrivilligt uppehåll, lördagen efter midsommarhelgen.

Det blir traktorträff och marknad på vanligt vis. För att fira att UllerMuller är tillbaka har marknaden utökats med fler lokala handlare. Helikopterflygningen återkommer också.

Besökare som kommer med veteranfordon får VIP-parkering.

Arrangör: Ullersäters bygdegårdsförening

Här är det

Information

PRIS:

 0 KR


BESKRIVNING:

Fri entré.