09 maj - 16 aug

Trav på Fornaboda, utan publik!

Här är det

Trav körs utan publik.

P.g.a. Corona-läget så kan inte heller travet i sommar köras med publik. Om nya direktiv kommer lägger vi ut mer information om traven.

Arrangör: Linde travklubb

Här är det

Information

PRIS:

 

 

BESKRIVNING: