02 okt 10.00 - 16.00

Seniormässa 2019

Här är det

Aktivtivt och hälsosamt åldrande.

Seniormässa i Lindesberg Arena för alla seniorer i de norra länsdelarna. En mängd utställare som berättar om vad de kan erbjuda dig som senior! Seniormässan är en del av den nationella kampanjen "Balansera mera" som årligen arrangeras vecka 40 i syfte att förhindra fallolyckor.

Mer information och program kommer senare

Arrangör: Samarrangemang mellan region Örebro län, Kommunerna i norra länsdelen, organisationer och föreningar md stöd av Sparbankstiftelsen Bergslagen

Här är det

Information

PRIS:

 0 KR

 

BESKRIVNING:

-