09 jul 19.00

Musikunderhållning, Vreten

Här är det

Musikunderhållning vid Vretens kursgård.

"En resa i ord och ton" med Håkan Isacsson.

Arrangör: Blåbandrörelsens kurs och lägergård Vreten

Här är det

Information

PRIS:

 50 KR


BESKRIVNING:

-