28 mar 10.00 - 14.00

Loppis i församlingshemmet

Här är det

Dax att göra fynd.

Välkomna på loppis på församlingshemmet. Både som utställare och köpare. servering till förmån för välgörande ändamål.
Försäljningsplats kostar 100 kr och det finns begränsat antal bord. Avgiften för försäljningsplats går oavkortat till årets fasteinsamling
Försäljningsplats bokas på mejl erik.jarderqvist@svenskakyrkan.se

Arrangör: Linde bergslags församling, Svenska kyrkan

Här är det

Information

PRIS:

 0 KR

 

BESKRIVNING:

-