22 nov 11.00 - 15.00

Julmarknad i Gusselby

Här är det

Julmarknad i Gusselby.

Julmarknad i Ghf-lokalen. Hantverk mm, kaffeservering.

Arrangör: Gusselby Hembygdsförening.

Här är det

Information

PRIS:

 0 KR

 

BESKRIVNING: