05 nov

Info om Coronaviruset

Här är det

Många evenemang ställs nu in till följd av de nya lokala allmänna råden och ett publiktak på 50 personer i Örebro län.

För att bromsa smittspridningen gäller nu lokala allmänna råd och ett publiktak på 50 personer i Örebro län. Lindesbergs kommuns verksamheter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger.

Här kan du läsa mer om vilka förändringar som gäller i Lindesbergs kommun

Här är det

Information

PRIS:

 


BESKRIVNING: