19 nov 18.30

Historisk föreläsning

Här är det

Föreläsning med Linde Bergslags Släktforskarförening.

Ann-Charlotte Laudon Tegerhult ger föreläsningen "De foro från gård och hem - varthän". Föreläsningen hålls på Lindesbergs Stadsbibliotek och är öppen för allmänheten.

Arrangör: Linde Bergslags Släktforskarförening

Här är det

Information

PRIS:

 20 KR


BESKRIVNING:

-