27 maj 18.00

Guidning på Norra kyrkogården

Här är det

Lindesbergshistoria.

Guidning av Göran Karlsson på Norra kyrkogården i Lindesberg. Samling vid entré trappan till kyrkogården.

Arrangör: Lindesbergs hembygdsföreing

Här är det

Information

PRIS:

 40 KR


BESKRIVNING:

-