10 jun 18.00

Guidning, offentliga konstverk

Här är det

Lindesbergs konstverk.

Gunilla Åkerlind guidar på cykel kring bland Lindesbergs offentliga konstverk. Samling vid Pumphuset.

Arrangör: Lindesbergs hembygdsföreing

Här är det

Information

PRIS:

 40 KR


BESKRIVNING:

-