Gullvivor som blommar på äng.
01 sep - 30 sep

Guidning på egen hand i Råsvalslund

Här är det

Picknickbänk står i grönt gräs.

Följ med på en tur i vikingatiden.

I utkanten av Guldsmedshyttan finns ett stort område med fornlämningar efter både boplatser och gravfält. Platsen heter Råsvalslund. Här finns sammanlagt 36 gravar och lämningar efter ett 20-tal hus.

Nu väcker vi liv i den by som det bara finns spår av. För 1200 år sedan bodde det runt 30-40 personer i byn. De bedrev lantbruk, jakt och fiske. I den digitala guiden får du veta mer om hur vikingarna levde och vilka växter som finns på platsen idag.

Guiden finns i appen Kultur Lindesberg som är gratis att ladda ner och använda. Appen finns tillgänglig på App Store och Google Play.

Här är det

Information

PRIS:

 0 KR


BESKRIVNING:

-