03 aug - 08 sep

Fotoutställning i Stripa

Här är det

Stripas inre skönhet.

Utställningen – ”Stripas inre skönhet”. Fotografier av Göran Johansson från gruvans inre miljöer visas i Gallerirum, Stripa Gruva. Samtidigt visas en mindre kollektion Gatufotobilder från Berlin och New York, m. fl. storstäder. 

Utställnigen visas: fredagar-söndagar 3-18 augusti, 12.00 - 16.00, därefter, t o m 8 september, lördagar-söndagar, 12.00 - 16.00

Arrangör: Göran Johansson, Stripabryggeriet AB

Här är det

Information

PRIS:

 0 KR


BESKRIVNING:

-