25 jun - 31 jul

Besök naturreservatet Lejakärret

Här är det

Träskylt med texten rundslinga.

Gruvfält och blommor.

Naturreservatet Lejakärret är så nära Ölands orkidémarker vi kan komma i vårt område. På ett gammalt gruvfält där bland annat kopparkis brutits fram till 1919 växer en rad olika växter, jungfru marie nycklar, tvåblad, vitpyrola, brudsporre, gräsull och kärrspira. Orkidén kärrknipprot, har här en av sina rikaste platser i länet.

Brytning av kopparkis i området startade på 1550-talet, då Lejagruvan strax söder om reservatet öppnades. Brytningen pågick sedan under korta perioder fram till 1919. I området finns ett cirka en hektar stort ökenartat sligfält med grönskimrande kalk- och kopparhaltig sand. Sligen är en finkornig restprodukt efter bearbetningen av kopparmalm. I området finns också ruiner efter byggnader och gruvhål som tydliga spår från den tidigare gruvhanteringen.

Bästa tiden att besöka Lejakärret är i juli månad.

I faktabladet du kan ladda ner här finns mer information om området. Pdf, 1.8 MB.

Här är det

Information

PRIS:

 -


BESKRIVNING:

-