20 sep 19.00 - 21.30

Storseans med Marita Bladh

Här är det

Spirituell kväll.

En storseans innebär att ett medium används som en neutral kanal/länk mellan andevärlden och vår värld. Vanligtvis sker detta inför en större grupp människor. Mediet bestämmer inte vem som kommer igenom eller vad andekontakten (den bortgångne) kommer att säga. an. Kvällen är i Gamla Byskolan i Fanthyttan.
Mer information finns på hemsidan

Arrangör: Creative Experiences Terry Evans

Här är det

Information

PRIS:

 250 KR

 

BESKRIVNING:

Förköp av biljetter på www.creativexperiences.com