08 maj 16.00 - 20.00

LindeDagen 2019

Här är det

Favorit i repris.

Företag, föreningar, offentlig service och andra verksamheter presenterar sig för nya målgrupper under trivsamma former.
LindeDagen är en bred och gemensam marknadsföring av det mesta av det bästa med Lindesberg. Som en attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Som en attraktiv etableringskommun för företag samt som en attraktiv plats att besöka.
Lär känna det mesta av det bästa med Lindesberg och få samtidigt en skön promenad längs Lindessjöns vatten. LindeDagen är en del av LindeVeckan 2019.

Arrangörer: Lindesbergs Rotaryklubb

Här är det

Information

PRIS:

 0 KR

BESKRIVNING: