25 nov - 26 nov 10.00 - 16.00

Julmarknad, Frövifors

Här är det

Årlig Julmarknad.

Nu är det dags för den årliga julmarknaden på Frövifors pappersbruksmuseum. Här finns hantverk och lokalproducerade saker och kanske du träffar på tomten.

Arrangör:  Frövifors Pappersbruks Musei Vänner

Här är det

Information

PRIS:

 40 KR

BESKRIVNING:
Gratis för barn.