05 aug 13.30

Hembygdsgårdarnas dag

Här är det

Aktiviteter på hembygdsgårdarnas dag.

Kom och fira hembygdsgårdarnas dag vid Fellingsbro hembygdsgård. Talare är Ekbackens skolas rektor Johan Ringaby. Alla husen är öppna, välkomna in. Fellingsbroböckerna och folkhögskolans jubileumsbok mm finns till försäljning. I Stenstastugan visas bildarkivets fotoutställning om Oppboga och där står också en samlingsutställning från gamla Oppboga bruk. Spelmanslaget bjuder på musik. Servering.

Arrangör: Fellingsbro hembygds- och fornminnesförening

Här är det

Information

PRIS:

 0 KR

BESKRIVNING:
-