08 feb 18.30 - 20.00

Föreläsning, Pepparn

Här är det

En kväll om dragspelaren Pepparn.

På Lindesbergs församlingshem ordnar Linde Fornminnes- och Hembygdsförening en kväll om dragspelaren Pepparn. Det blir bilder, film, musik och föredrag om hans liv. Boken om Pepparn kommer att presenteras av Per Zetterlund.

Arrangör: Linde Fornminnes och hembygdsförening
    

Här är det

Information

PRIS:

 20 KR

 

BESKRIVNING:

-