07 okt 14.00

Föreläsning, Håkan Mossberg

Här är det

Bilder och berättelser .

Håkan Mossberg kommer till Skogskafét i Hammarbacken och visar bilder och berättar om tillkomsten av Bångbro järnvärk samt Kata Dahlström m.m. Kaffeservering finns.

Arrangör: Hammarbackens hembygdsförening

Här är det

Information

PRIS:

 0 KR

 

BESKRIVNING:

-