24 apr 19.00

Föreläsning, Bergsmansgårdar

Här är det

Kulturarv i kulturlandskapet.

På Lindesbergs stadsbibliotek. Mia Geijer, antikvarie för kulturmiljöfrågor, Länsstyrelsen i Örebro, berättar om järnets landskap och hur bergsmansgårdarna växte fram, vad som utmärker dem och hur vi ser på dem som kulturarv idag.

Arrangör: Lindesbergs hembygdsförening och Noraskog hembygdsförening

Här är det

Information

PRIS:

 0 KR

 

BESKRIVNING:

-